Producten

Foutmelding

Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /home/sokkia_live/public_html/sites/all/modules/i18n/i18n_node/i18n_node.module).

Gebruiksvoorwaarden

DOCUMENTEN

Toestemming om documenten (zoals persberichten en andere publicaties) van deze server te gebruiken, wordt door Sokkia Corporation verleend op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightvermelding in alle kopieën wordt opgenomen en dat zowel de copyrightvermelding als deze toestemming worden weergegeven, (2) het gebruik van dergelijke documenten van deze server alleen voor informatieve en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden is en de documenten niet zullen worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of verzonden via media, en (3) er geen wijzigingen in de documenten zijn gemaakt.  Gebruik voor ongeoorloofde doeleinden is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot zware civiele en strafrechtelijke sancties.  Overtredingen worden bestraft. Onderdelen van deze website zijn beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet worden gekopieerd of geïmiteerd, in zijn geheel of gedeeltelijk.

DISCLAIMER

Sokkia Corporation doet er alles aan om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze website te verschaffen. Sokkia Corporation geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van deze informatie. Sokkia Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele typografische of andere fouten of weglatingen in de inhoud op deze site.  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Sokkia Corporation en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en de bijbehorende grafische afbeeldingen en/of software die op deze server voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd.  Al deze documenten en bijbehorende grafische afbeeldingen worden geleverd 'as is' zonder enige vorm van garantie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik ervan blijft bij de ontvanger. In geen geval zal Sokkia Corporation en/of haar respectievelijke leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, strafbare of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke informatie), zelfs als Sokkia Corporation op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

SOFTWARE

Software die voor downloaden op deze server ter beschikking is gesteld, is het auteursrechtelijke werk van Sokkia Corporation en/of haar leveranciers. Het gebruik van de software is onderworpen aan de eventuele voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software wordt meegeleverd. Een eindgebruiker zal software die vergezeld of voorzien is van een licentieovereenkomst pas kunnen installeren, nadat hij of zij akkoord is gegaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.  De software wordt alleen ter beschikking gesteld voor downloaden voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst.  Elke reproductie of herdistributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot zware civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.  Overtredingen worden bestraft.

KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE IS ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJK VERBODEN.

DE SOFTWARE IS ALLEEN GEGARANDEERD, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE WAAR GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, DOET SOKKIA CORPORATION HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZAL SOKKIA CORPORATION EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFBARE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE), ZELFS ALS SOKKIA CORPORATION OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HANDELSMERKEN

Sokkia Corporation en de namen van producten van Sokkia Corporation waarnaar hierin wordt verwezen zijn handelsmerken en/of servicemerken of gedeponeerde handelsmerken en/of servicemerken van Sokkia Corporation. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken en/of servicemerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik van deze merken door Sokkia is onder licentie.